SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU MESLEK KOLLARINA GÖRE SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN;

30.04.2019

         4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 adet işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla çıkılmıştır.

        27 Şubat 2019 tarihinde Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminden  Asıl ve Yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartına tabi meslek kollarında Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listelerde yer alan Asıl adaylar 4-15 Mart 2019 Yedek adaylar ise 11-19 Nisan 2019 tarihlerinde talep edilen belgelerini İl Müdürlüklerimizde bulunan sınav kurullarına teslim etmişlerdir.

** SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR KİMLİK BELGELERİNİN ASILLARINI YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

** BU DUYURU İLAN NİTELİĞİNDEDİR, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

       Listelere aşağıda belirtilmiş linklerden ulaşabilirsiniz.

1 no’lu liste -Sınava Girmeye Hak Kazananlar(Sınav yeri,Tarihi,Saati tabloda belirtilmiştir.)(link)

2 no’lu liste- Hiç Belge Teslimi Yapmayanlar(link)

3 no’lu liste- Eksik/Yanlış Evrak Teslim Ederek Sınava Girmeye Hak Kazanamayanlar (link)